Từ tháng 1 đến tháng 2, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp trên quy mô được chỉ định trong nước đã tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước | Ngành khai thác dầu và khí đốt tự nhiên | Sản xuất

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 20:58:20
微软Win1020H1谜之Bug:已修复的磁盘优化问题正式版又出现了|||||||

IT之家 6 月 11 日动静  据 Windowslatest 报导,微硬 Windows 10 May 2020 更新(2004 版)正连续推收,不外微硬仿佛又弄出了一些 “幺蛾子”:有效户反应称正在晋级后招致劣化存储的内置东西没法一般事情。

据中媒测试后发明,Windows 10 2020 年 5 月更新附带了另外一个已确认的毛病,该 Bug 会招致 “磁盘劣化”战 “碎片收拾整顿战磁盘劣化”东西呈现成绩。所谓的 “磁盘劣化”是 Windows 10 中包罗的内置东西,它许可用户对一切碎片文件停止碎片收拾整顿并处理机能成绩。默许状况下 Win 10 每周城市主动正在一切分区上运转保护,用户能够正在 “劣化驱动器”东西中检察形态。

正在 Windows 10 版本 2004 中,磁盘劣化东西仍能够帮忙用户处理机能成绩,但它其实不老是陈述准确的形态。

比方,磁盘劣化东西会陈述用户的 PC 从已运转过扫描,而且驱动器仍需求劣化。关于念要查抄驱动器运转情况的办理员来讲是一个年夜成绩,由于没法确认驱动器能否颠末劣化。

IT之家领会到,Windows 10 的驱动器劣化东西的 Bug 是出有保留前次驱动器碎片收拾整顿 / 劣化的日期,也出有显现形态。从头指导体系后相干成果将被删除。不外该东西并已破坏,仍旧能够帮忙用户主动或脚动建复 Windows 机能成绩。用户能够根据以下步调考证劣化 / 碎片收拾整顿战 TRIM 的形态:

·  翻开起头菜单。

·  键进 “事务检察器”并翻开它。

·  正在事务检察器中,导航到 Windows 日记> 使用法式。

·  左键单击 “使用法式”,然后单击 “过滤以后日记”。

·  正在 “事务源”下推菜单当选择 “碎片收拾整顿”。

·  单击肯定。

中心窗格将显现事务列表,单击它们将正在预览窗格中显现具体疑息。

值得留意的是该 Bug 已被做为 Windows Insider 法式的一部门陈述给了 Microsoft,而且一名用户请求该公司没有要公布带有此毛病的更新。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa