Jack Ma: Tôi không nghĩ rằng một cuộc chiến thương mại sẽ bắt đầu. Chính trị không thể giải quyết các vấn đề thương mại | Toàn cầu hóa

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-13 22:23:53
续航充电散热三保障!魅族17采用4500mAh电池+30W快充+贯穿式热管|||||||

IT之家5月8日动静 昔日下战书魅族脚机正式公布齐新魅族17系列脚机,接纳4500mAh电池,撑持30W快充。

IT之家领会到,魅族17接纳了一块魅族旗舰机汗青上最年夜的电池:容量达4500mAh。正在4500mAh电池取mSmart 5G减持下,魅族17正在挪动收集场景典范 8 小时用户利用模子绝航测试中,耗电完毕的成就是11.77 小时。30W Super mCharge可正在半小时的工夫内为魅族17充进56%电量,更有贯串式集热管包管装备的集热。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa